Wybierz specjalizację dla siebie

Pielęgniarstwo
chirurgiczne

pielegniarstwo

Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie

Więcej o specjalizacji | Zapisy online
Kontakt tel: +48 730 111 030
email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo
geriatryczne

pielegniarstwo

Uzyskanie przez pielęgniarkę wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego umożliwiających zapewnienie kompleksowej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie

Więcej o specjalizacji | Zapisy online
Kontakt tel: +48 730 111 030
email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo
opieki długoterminowej

pielegniarstwo

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie

Więcej o specjalizacji | Zapisy online
Kontakt tel: +48 730 111 030
email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo
pediatryczne

pielegniarstwo

Przygotowanie pielęgniarki specjalistki, która będzie posiadać wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych

Więcej o specjalizacji | Zapisy online
Kontakt tel: +48 730 111 030
email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo
anestezjologiczne

pielegniarstwo

Celem specjalizacji jest przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzorowania, pielęgnowania chorych znieczulanych i w stanie zagrożenia życia

Więcej o specjalizacji | Zapisy online
Kontakt tel: +48 730 111 030
email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Pielęgniarstwo
onkologiczne

pielegniarstwo

Przygotowanie pielęgniarki do pełnienia specjalistycznej, profesjonalnej opieki nad chorym z chorobą nowotworową.

Więcej o specjalizacji | Zapisy online
Kontakt tel: +48 730 111 030
email: pielegniarstwo@cm.edu.pl

Terminy
Termin
rozpoczęcia specjalizacji

październik 2015


Telefon: 730 111 030

e-mail: pielegniarstwo@cm.edu.pl